ตำแหน่ง : พนักงานขายประจำออฟฟิศ
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียด :

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขาย


เงินเดือน            :               12,000 บาท

สวัสดิการ           :               ประกันสังคม  /เครื่องแบบพนักงาน / เบี้ยขยัน /

:               งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  /  ปรับค่าจ้างประจำปี

:               โบนัสประจำปี

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

1 จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด

2 มีประสบการณ์ด้านการขายงานโครงการป้ายเฟอร์นิเจอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

3 สามารถอ่านแบบหรือ Drawing ได้

4 มีรถยนต์ เป็นของตนเองสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

5 มีความคล่องตัวในการทำงานสูง

6 มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

7 มีความมุ่งมั่น อดทน มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน

หมายเหตุ : มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร.02-944-6561-2