ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียด :

ควบคุมการดำเนินงานต่างๆ ในฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดรวมถึงควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า


เงินเดือน              :              25,000 บาท หรือตามความสามารถ

สวัสดิการ             :              ประกันสังคม  /เครื่องแบบพนักงาน / เบี้ยขยัน /

  :              งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  /  ปรับค่าจ้างประจำปี

  :              โบนัสประจำปี

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

1 จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบริการจัดการหรืออุตสาหการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 เพศชาย

3 อายุ35-45 ปี

4 มีประสบการณ์ 5-10ปี

5 มีรถยนต์เป็นของตนเอง

6 สามารถอ่านแบบวางแผน จัดเตรียม ตรวจสอบ รายงาน ตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายได้

7 สามารถควบคุมดูแลงานในภาพรวมภายในโรงงานได้

8 มีวามเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนในภาวะกดดันได้


ปฏิบัติงานที่โรงงานรามอินทรา ซอย 24

ติดต่อ : ติดต่อฝ่ายบุคคล 02- 9446561-2