ตำแหน่ง : พนักงานคลังสินค้า
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียด : เบิก จ่ายวัสดุตามรายการเบิก

จัดเตรียมวัสดุสำหรับผลิตและติดตั้ง

จัดทำรายการสรุปการเบิก-จ่ายประจำเดือน


เงินเดือน            :               9,000 บาท

สวัสดิการ           :               ประกันสังคม  /เครื่องแบบพนักงาน / เบี้ยขยัน /

:               งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  /  ปรับค่าจ้างประจำปี

                        :               โบนัสประจำปี

คุณสมบัติ : คุณสมบัติ

1 วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

2 เพศ ชาย /หญิง

3 อายุ25-35 ปี

4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนังาน ได้

5 มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าการเบิกจ่ายวัสดุ และสรุปรายการเบิกจ่าย ประจำเดือนปฏิบัติงานที่โรงงานรามอินทรา ซอย 24


ติดต่อ : ติดต่อฝ่ายบุคคล 02- 9446561-2