ตำแหน่ง : พนักงานธุรการขาย
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียด : ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลต่างๆของลูกค้า


เงินเดือน               :               12,000 บาท

สวัสดิการ              :               ประกันสังคม  /เครื่องแบบพนักงาน / เบี้ยขยัน /

  :               งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  /  ปรับค่าจ้างประจำปี

                          :              โบนัสประจำปี
คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

1 จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ 1-5 ปี

3 สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office Internet ,เครื่องใช้สำนักงาน ได้ดี

4 สามารถพิมพ์งาน จัดเรียงเอกสารและข้อมูลต่างๆได้

5 สามารถประสานงานแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้ากับลูกค้าได้

6 มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความซื่อสัตย์ อดทน

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร.02-944-6561-2