ตำแหน่ง : Graphic
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียด :

ออกแบบและเขียนแบบสำหรับผลิต รวมถึงประเมินราคาของงานตามแบบที่ทำได้


เงินเดือน            :           15,000 หรือตามความสามารถ

สวัสดิการ           :           ประกันสังคม  /เครื่องแบบพนักงาน / เบี้ยขยัน /

:           งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  /  ปรับค่าจ้างประจำปี

:           โบนัสประจำปี


คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

1 จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการออกแบบหรือที่เกี่ยวข้อง

2 เพศ ชาย หรือ หญิง

3 อายุ 25-35 ปี

4 มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง

5 สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD , 3D Max CorelDraw ได้

6 สามารถแยกรายละเอียดในการคิดประเมิณราคางานได้

7 สามารถพูดคุยให้รายละเอียดงานใหม่ๆกับลูกค้าได้

8 มีความคล่องตัวในการทำงานสามารถเดินทางไปประชุมนอกไซต์ได้ติดต่อ : ติดต่อฝ่ายบุคคล 02- 9446561-2