ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียด :

สรรหาและว่าจ้าง,วางแผนอัตรากำลัง

จัดทำและประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน

ดูแลพนักงานและควบคุมให้ปฎิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัท

จัดทำสัญญาจ้างงาน,สัญญาค้ำประกัน และสัญญาฝึกอบรม

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดตามการประเมินผลทดลองงานการบรรจุเป็นพนักงานประจำ

ดำเนินการเรื่องประกันสังคมแจ้งเข้าใหม่-ลาออก

ดูแลเรื่องบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ดำเนินการเรื่องประกันชีวิตประกันกลุ่ม และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร


เงินเดือน               :               20,000 บาท หรือขึ้นอยู่ตามประสบการณ์

สวัสดิการ              :               ประกันสังคม  /เครื่องแบบพนักงาน / เบี้ยขยัน /

   :               งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  /  ปรับค่าจ้างประจำปี

                           :               โบนัสประจำปี
คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

1 จบปริญญาตรีทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

2 เพศชาย หรือ หญิง

3 อายุ30-45 ปี

4 มีรถยนต์เป็นของตนเอง

5 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5 ปี

6 มีความรอบรู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน

ติดต่อ : ติดต่อฝ่ายบุคคล 02- 9446561-2