gmm.logo.png

Lotus Express

Location: Thailand

งานป้ายภายนอกและภายใน ร้านสะดวกซื้อ "Lotus's go fresh"

บริษัทได้ทำการผลิต และติดตั้งป้ายภายนอกและภายใน

รวมถึงงานสติ๊กเกอร์ภายในร้าน 

โลตัส ตลาดนัดอมตะ- (10).jpg