gmm.logo.png

Lotus Express

Location: Thailand

งานป้ายภายนอกและภายใน ร้านสะดวกซื้อ "Lotus's go fresh"

บริษัทได้ทำการผลิต และติดตั้งป้ายภายนอกและภายใน

รวมถึงงานสติ๊กเกอร์ภายในร้าน 

โลตัส ตลาดนัดอมตะ- (10).jpg
โลตัส ตลาดนัดอมตะ- (24).jpg
โลตัส_สาขา ซอยติวานนท์ 38 (352) งานเสร็จเพิ่มเติม (ช่างมิ้น) 08.jpg
พหล 66 เปิดร้าน -  (1).jpg
โลตัส_สาขา หลวงแพ่ง (3093) งานเสร็จ (ช่างกอล์ฟ) 10.jpg
โลตัส_สาขาถนนสุรศักดิ์ ศรีราชา(ชลบุรี)(1625) งานเสร็จ (ช่างมิ้น) 91.jpg
โลตัส ตลาดนัดอมตะ- (23).jpg
โลตัส_สาขา ซอยติวานนท์ 38 (352) งานเสร็จเพิ่มเติม (ช่างมิ้น) 45.jpg